CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

2020-07-08 20:58:50 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Hợp đồng thuê nhà cũng là một loại giao dịch được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, một bên giao nhà cho bên kia sử dụng,...

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

2020-07-08 20:46:34 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Luật Nguyễn Hiếu cung cấp các căn cứ về vấn đề Đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự như sau:

TƯ VẤN THỦ TỤC TÁCH THỬA

TƯ VẤN THỦ TỤC TÁCH THỬA

2020-04-18 10:46:04 TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ

Để đảm bảo quy định về việc tách thửa cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu cần kiểm tra quy hoạch thửa đất trước khi tách. Ngoài ra cần đáp ứng...