CÓ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC CHUNG CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THỪA KẾ

CÓ ĐƯỢC LẬP DI CHÚC CHUNG CHỈ ĐỊNH NGƯỜI THỪA KẾ

2020-07-08 17:29:37 TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

Hỏi: Vợ chồng tôi có ba người con, người con lớn đã lấy chồng và sống ở nước ngoài. Chúng tôi có tài sản chung là một căn nhà tại quận 1, vào...

TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC LẬP DI CHÚC

TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC LẬP DI CHÚC

2020-07-08 16:17:10 TƯ VẤN LUẬT THỪA KẾ

Tôi có một câu hỏi cần Luật sư giải đáp: Ông tôi muốn viết di chúc để lại tài sản riêng cho 03 con trước khi tái hôn thì cần những thủ tục...