TƯ VẤN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC LẬP DI CHÚC

Tôi có một câu hỏi cần Luật sư giải đáp:

Ông tôi muốn viết di chúc để lại tài sản riêng cho 03 con trước khi tái hôn thì cần những thủ tục gì? Nếu viết di chúc này sau thời điểm tái hôn thì thủ tục nó sẽ thế nào? Di chúc này có hiệu lực mãi mãi không? Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Nguyễn Hiếu, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

* Điều kiện lập di chúc:

Theo Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về di chúc hợp pháp, cụ thể là:

"1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."

Như vậy, trong trường hợp này, nếu ông bạn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép và muốn lập di chúc thì việc lập trước hay sau khi tái hôn đều được. Trước tiên, di chúc của ông bạn lập cần đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 630 BLDS. Và nội dung di chúc bao gồm:

- Ngày, tháng, năm lập di chúc;

- Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

- Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

- Di sản để lại và nơi có di sản.

Lưu ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

* Thủ Tục lập di chúc:

Ông của bạn có thể tự mình lập di chúc hoặc lập di chúc tại tổ chức hành nghề Công chứng hoặc tại UBND cấp Xã. Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề Công chứng hoặc tại UBND cấp Xã phải tuân theo thủ tục tại Diều 636 luật dân sự 2015.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hiếu

Hotline: 079 44 77 555

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsudongnai.com.vn

Address: 102/2S, Tổ 8, Khu Phố 3, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

 

 

Dịch vụ khác