KHI BỊ NGƯỜI KHÁC DỌA ĐÁNH PHẢI LÀM THẾ NÀO?

KHI BỊ NGƯỜI KHÁC DỌA ĐÁNH PHẢI LÀM THẾ NÀO?

2021-01-26 14:54:20 TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Hiện nay những sự việc người vay nợ khi không trả nợ đúng hạn bị các đối tượng đe dọa, hành hung xảy ra thường xuyên. Điều đó dẫn tới tình...

KHÔNG CÓ BẰNG LÁI XE MÀ TỰ Ý ĐI VÀ GÂT TAI NẠN CHẾT NGƯỜI BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

KHÔNG CÓ BẰNG LÁI XE MÀ TỰ Ý ĐI VÀ GÂT TAI NẠN CHẾT NGƯỜI BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?

2020-03-15 11:31:15 TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

KHÔNG CÓ BẰNG LÁI XE MÀ TỰ Ý ĐI VÀ GÂT TAI NẠN CHẾT NGƯỜI BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO? · Câu hỏi của khách hàng: Em trai của tôi vì muốn đi chơi với...

SỬ DỤNG GIẤY TỜ GIẢ CÓ PHẠM TỘI

SỬ DỤNG GIẤY TỜ GIẢ CÓ PHẠM TỘI

2020-03-12 21:57:33 TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Sử dụng giấy tờ giả có phạm tội không? Sử dụng giấy tờ giả có phạm tội không? Hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm mục đích bất chính có...

ĐÁNH NGƯỜI THƯƠNG TẬT 15% CÓ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

ĐÁNH NGƯỜI THƯƠNG TẬT 15% CÓ BỊ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ?

2020-03-12 21:48:32 TƯ VẤN LUẬT HÌNH SỰ

Đánh người gây thương tật 15% có bị truy cứu trách nhiệm hình sự? Người trong tình trạng say rượu đánh người gây thương tật 15% có bị truy cứu...