THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

1) Giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng:

Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp không chính thức, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thương lượng thể hiện quyền tự do thỏa thuận và tự do định đoạt của các bên. Phần lớn các điều khoản giải quyết tranh chấp giữa các bên đều quy định việc giải quyết tranh chấp bằng thương lượng khi có sự vi phạm. Đòi hỏi các bên phải có thiện chí, trung thực với tinh thần hợp tác cao, nếu không, việc thương lượng sẽ thất bại và lại phải theo một phương thức giải quyết khác.

2) Giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải:

Hòa giải là các bên tranh chấp cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận thông qua hòa giải. Các bên phải tự thương lượng, hòa giải với nhau khi phát sinh tranh chấp. Khi thương lượng, hòa giải bất thành mới đưa ra tòa án hoặc trọng tài giải quyết. Ngay tại tòa án, các bên vẫn có thể tiếp tục hòa giải với nhau. Người thiếu thiện chí sẽ lợi dụng thủ tục hòa giải để trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể đưa đến hậu quả là bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài vì hết thời hạn khởi kiện.

3) Giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài:

Các bên thỏa thuận đưa những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra giải quyết tại trọng tài và trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị thi hành đối với các bên.

4) Giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục tố tụng tư pháp:

Khi tranh chấp phát sinh, nếu các bên không tự thương lượng, hòa giải với nhau thì có thể được giải quyết tại tòa án. Tùy theo tính chất mà các tranh chấp phát sinh có thể được tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng kinh tế hay thủ tục tố tụng dân sự.

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ Luật An Nghiệp

Hotline: 079 44 77 555

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsudongnai.com.vn

Address: 1680 - Nguyễn Ái Quốc- KP6- Biên Hòa - Đồng Nai

 

Dịch vụ khác