Sử dụng giấy tờ giả có phạm tội không?

Sử dụng giấy tờ giả có phạm tội không? Hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm mục đích bất chính có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Sử dụng giấy tờ giả có phạm tội không? Hành vi sử dụng giấy tờ giả nhằm mục đích bất chính có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có nhu cầu tư vấn vấn đề cụ thể như sau: Công ty tôi sản xuất phụ gia thực phẩm, có mua bao bì của công ty A. Khi chi cục Y Tế yêu cầu bản công bố bao bì, công ty tôi có liên hệ công ty A xin và họ fax công bố cho công ty tôi. Công ty tôi nộp cho Chi Cục thì chi Cục bảo giấy công bố này là giả. Như vậy, công ty tôi có phạm tội giả mạo giấy tờ không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty LUẬT NGUYỄN HIẾU. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT NGUYỄN HIẾU xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Việc làm giả giấy tờ là hành vi của người không chức vụ, quyền hạn cấp các giấy tờ đó nhưng đã tạo ra các giấy tờ đó giống như thật bằng những thủ đoạn, phương pháp khác nhau. Các giấy này có thể là giả từng phần hoặc giả toàn bộ. Sử dụng giấy tờ giả là hành vi dùng các giấy tờ đó vào một mục đích nhất định. Các hành vi làm giả giấy tờ hoặc sử dụng giấy tờ giả chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu người phạm tội tiến hành các hành vi này nhằm mục đích thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo quy định của  Bộ luật Hình Sự 2015 thì:

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Làm từ 02 đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;
đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”.

Theo quy định này thì đối với hành vi sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Nguyễn Hiếu

Hotline: 079 44 77 555

Email: lsnguyenhieuhcm@gmail.com

Website: luatsudongnai.com.vn

Address: 96/47 Đồng Khởi- Tổ 8 - KP4- P. Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai

Dịch vụ khác